Oro's Testamente

Hvis du finder denne dagbog med mit lig, så er følgende mit testemente:


Angående det guld og de gendstande, du måtte finde på min krop: Behold halvdelen selv, og giv resten til tiggere eller børnehjem.

Angående mit lig: Jeg ønsker en sømands begravelse.

Rettelse: Hvis det er muligt at bringe mig tilbage til live, så er det at foretrække frem for døden. Hvis ikke… hævn mig!

Oro's Testamente

Adventure time! Brodosonix Bottger