Adventure time!

Resumé - day one

Det første eventyr

De 5 eventyrer Dain Thorunn, Haldur Wyndweir, Content Not Found: oro-oroheithas-silverdawn, Ielenia Galanodel og Darion Lothar blev alle teleported fra 5 forskellige steder i Faerun til byen Suzail af Magister Evendur Sinas, som i samråd med Rådsmedlem Tuon Myastan har besluttet at byen mangler hjælp til at skaffe 5 mægtige Artefakter:
Morgengrystenen
Skæbnetavlerne
Vindvandren
Drømmehjertet
Amaunators Timeglas

Alle 5 eventyrer tilbød at hjælpe, alle med forskellige grunde til hvorfor netop dé ville hjælpe Magisteren og Fr. Myastan.
For at teste de nye eventyrer, blev de sendt uden for byen, hvor de mødte Elias af Collinwood, der bad dem om at tage ned i nogle forladte ruiner og lokalisere Løjtnant Gurney Halleck.
Nede i ruinerne, blev eventyrerne mødt af en gruppe gobliner og orker, som havde forskanset dernede – formegentligt tvunget derned af Magister Evendur Sinas – og eventyrerne besejrede dem, på vej ned mod Løjtnant Gurney Halleck.
Da løjtnanten blev lokaliseret, var han taget til fange af to Duergar (mørkedværge). Den ene stak af, og den anden blev slået ned, og Løjtnant Gurney Halleck blev befriet. Før løjtnanten kom helt til sig selv, blev eventyrerne afbrudt af et jordskælv – en kæmpe Purple Worm, steg op nede fra dybet og jagtede eventyrerne og løjtnanten ud af ruinerne.
Eventyrerne rejste skræmte tilbage til Suzail og aflagde rapport til Magister Evendur Sinas og Rådsmedlem Tuon Myastan.
Herefter sluttede første session.

Comments

Brodosonix Crown

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.