Adventure time!

Den andet eventyr - Den første rejse

A Journey Begins

De fem eventyrer Dain Thorunn, Haldur Wyndweir, Oroheithas Silverdawn (Oro), Darion og Ielenia blev efter en uges tid i Suzail, opsøgt af Magister Evendur Sinas, som forklarede at der var opstået en situation, som de forhåbentligt kunne være behjælpelige med.
En ung dessertør fra de Lilla Drager (Navnet på vagtkorpset i Suzail) ved navn Idrianna, var stukket af med en vigtig genstand, som Haldur Wyndweir senere identificerende som en af den vigtige Artefakter; Timeglasset
Idrianna var stukket af sammen med sine fire kumpaner – en gnom, en dværg, en tiefling og en mand fra østen. Tyvene var angiveligt rejste nordpå mod byen Waymoot.
De 5 eventyrer sagde straks ja til opgaven, og drog afsted uden yderligere undersøgelser omkring gerningsstedet eller i Suzail. De drog med stor hast igennem Kongens Skov, hvor de gjorde kort process af et par Hobgobliner, som dumt forsøgte at overfalde dem.
I Waymoot fik de besked om at Idrianna var set rejse videre nordpå mod Ørne-bjerget.
De 5 eventyrer fulgte efter igennem byerne Espar og Højhorn, hvor de blandt andet mødte vagtkaptajnen Hamphur. Han oplyste dem om, at Idrianna var rejst igennem passet.

De rejsene bevægede sig igennem passet, hvor de blandt andet fandt et par lig, en blå drage og et par tigre – de slap igennem strabadserne og ankom sikkert til Ørne-bjerget.

Her fik de besked om, at de endnu engang var for sent på den, og at Idrianna var rejst videre ud i Farsø-sumpen.
De 5 eventyrer forfulgte ufortrødent deres mål, og drog ud i sumpen. Derinde blev de narret af et par hekse, men det var eventyrerne som lo sidst, da de dræbte den ene heks og jagede den anden væk.

Her sluttede eventyret – for nu – men den endelige konfrontation med Idrianna venter stadig – og måske fundet af den første af de 5 Artefakter

Læs også:
Oro’s Dagbog
Dains dagbog

Comments

Brodosonix Crown

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.